NA PRVOJ CRTI 28.03.2020.

0
54

NA PRVOJ CRTI 28.03.2020.
gledali ste 204. emisiju
gost: ANTE DUVNJAK, umirovljeni poručnik HV
(114. br. – ss Brodomerkur)

tema: LUČONOŠE
DOMOVINSKOGA RATA